#Skillshunting,  Kreatywność w biznesie,  W terenie

Czym jest design thinking i jak go stosować – #Skillshunting 07

Jako twórca marki na pewno zależy Ci na ciągłym rozwoju, zdobywaniu nowych klientów, wchodzeniu na kolejne rynki, czy chociażby efektywnym rozwiązywaniu problemów występujących w Twojej organizacji. Jedną z metod kreowania innowacyjnych rozwiązań jest tak zwane myślenie projektowe, bardziej znane pod angielską nazwą: design thinking. Czym jest design thinking i jak stosować to podejście w praktyce? Wszystkiego dowiesz się w dalszej części artykułu.

>>Pobierz i wydrukuj planszę do kursu<<<

Link do kursu TUTAJ – uwaga! ten artykuł zawiera również wiedzę z drugiego kursu o design thinking dostępnego TUTAJ


W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania:

Czym jest design thinking

Design thinking to podejście, które zakłada głębokie zrozumienie istoty problemu i potrzeb klientów. Pozwala postawić się po stronie użytkownika i w efektywny sposób zoptymalizować doświadczenie zakupowe. Dodatkowo sprawia, że pracownicy danej organizacji, którzy podczas pracy nie zawsze stawiają konsumenta w centrum uwagi, mogą zobaczyć produkt, czy usługę z nowej perspektywy – od strony klienta. Podejście to opiera się na trzech głównych założeniach, które pozwalają w łatwy sposób wyjaśnić, czym jest design thinking.

1. Klient i jego potrzeby znajdują się w centrum uwagi

Design thinking zakłada dogłębne poznanie użytkownika, tego jakie ma wymagania względem marki i na jakie potrzeby możemy odpowiedzieć, zdobywając tym samym jego lojalność.

2. Mnogość perspektyw

Pozwalają one poznać dany problem z każdej strony. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu członków różnych działów istniejących w firmie. Każdy z nich musi jednak rozumieć czym jest design thinking i czym się charakteryzuje.

3. Testowanie pomysłów na prawdziwych użytkownikach

Design thinking zakłada tworzenie prototypów, które pozwalają eksperymentować i testować obiecujące rozwiązania bez dużych nakładów finansowych.

Design thinking – dla kogo to podejście szczególnie atrakcyjne

Biorąc pod uwagę to czym jest design thinking i jakie działania i metody za sobą niesie, wprowadzenie tego podejścia jest szczególnie atrakcyjne dla firm, w których można wyróżnić przynajmniej kilka działów. Można je jednak stosować zarówno dla małych, lokalnych marek, jak i dużych korporacji. Dużo czerpią z niej także spółki i startupy, w których działa kilka osób.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wciąż warto nauczyć się czym jest design thinking! Chociaż nie jesteś w stanie w pełni wykorzystać potencjału design thinking, ze względu na ograniczoną liczbę perspektyw, to możesz spokojnie używać niektórych metod i wprowadzić w swojej firmie myślenie projektowe w części wydłużonego czasu generacji rozwiązań i testowania. Design thinking jest znany z wykorzystania kolorowych elementów, wykresów i zabaw pobudzających kreatywność i twórczość. Nie bój się używać ich nawet jeżeli jesteś jedynym członkiem zespołu 🙂

Strategia lean i agile, a design thinking

Jak metody związane z design thinking oddziałują na często przyjęte w firmach strategie lean oraz agile? Aby to wyjaśnić zaczniemy od szybkie tłumaczenia, czym cechują się obie te strategie:

Czym jest strategia lean?

Jest to strategia nastawiona przede wszystkim na produkcję. Proces biznesowy, który zakłada szybkie testowanie pomysłów, jeszcze na etapie projektowania i osiąganie zysków wcześniej dzięki podejmowaniu właściwych decyzji opartych na wynikach testów. Pozwala w łatwy sposób identyfikować priorytetowe czynności w procesie produkcyjnym i eliminować elementy, które nie gwarantują wartości dodanej. Traktuje zespół pracujący nad danym projektem jako całość, której zadaniem jest między innymi analiza projektu w holistyczny sposób. Należy szanować wszystkich ekspertów i pozwolić im pracować nad ich częścią po ówczesnym ustaleniu priorytetów.

Czym jest strategia agile?

Strategia agile w dużej mierze przypomina w założeniach lean jednak zamiast na procesie produkcyjnym skupia się na ciągłym rozwoju firmy i rozwiązywaniu problemów w niej występujących poprzez wynajdywanie efektywnych rozwiązań. Agile jest procesem technologicznym wspierającym szybkie rozwijanie nowych pomysłów. Zakłada istnienie cykli testowania rozwiązań. 

Jaki związek z lean i agile ma design thinking?

Metody kreowania pomysłów i wdrażania projektów związane z podejściem design thinking pozwalają w płynny sposób przejść do wykorzystywania strategii lean i agile. Część, w której analizujemy rynek i dokonujemy researchu związanego z produktem jest wspólna dla design thinking oraz strategii lean. Testowanie hipotez to element wszystkich trzech strategii, a wdrażanie zmian i kolejne testy, to część wspólna z agile, która cechuje się powtarzalnością. Design thinking czerpie najważniejsze elementy z obu tych strategii i pozwala na ich efektywne wykorzystanie.

Kto powinien być zaangażowany przy projektowaniu procesu?


Prowadząc ćwiczenia z myślenia projektowego warto zaangażować przedstawicieli każdego działu w firmie i dokładnie wyjaśnić im czym jest design thinking. Każda taka osoba patrzy na dany problem, czy projekt z innej perspektywy i może zaproponować rozwiązanie, na które nie wpadłby nikt inny. Poza tym podczas ćwiczeń klaruje się rola każdego członka zespołu i wszyscy czują się w pełni zaangażowani w projekt.

Oczywiście jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie masz zespołu, z którym mógłbyś wypracowywać kreatywne rozwiązania – nic straconego! Chociaż metoda design thinking najlepiej sprawdza się w grupie, to samemu też możesz ją wypróbować. Efekt i ilość rozwiązań będzie niestety niższy, ale nie zmienia to faktu, że za pomocą odpowiednich metod na pewno sam także wypracujesz ciekawe rozwiązania. 

Zwykle w organizacjach podczas pracy nad wspólnym projektem każdy wykonuje swoją część, a następnie przekazuje ją dalej. Pracownicy działają w próżni i są skupieni wyłącznie na swojej części. Wykorzystując design thinking i zbierając wszystkich zaangażowanych w projekt pracowników już na etapie kreowania możliwych rozwiązań zapewniamy, że każdy z nich widzi całość projektu, a nie jedynie swoją część. Co więcej rozumie swoją rolę i może w pełni wykorzystać swój potencjał. 

Wykorzystując design thinking i zapraszając do udziału w spotkaniach przedstawicieli różnych działów istniejących w organizacji pozwalamy im się nie tylko otworzyć i dołożyć swój punkt widzenia, ale także skłaniamy ich do zrozumienia potrzeb klienta. Jest to szczególnie ciekawe i istotne w przypadku działów, które nie mają bezpośredniej styczności z klientami. Na tym etapie może okazać się, że wiele osób działa na co dzień bez wiedzy o klientach, a poznanie ich potrzeb otworzy dla nich nowe ścieżki i poszerzy perspektywę. 

Zalety wprowadzenia design thinking


Nauka czym jest design thinking i wprowadzenie do życia codziennego w organizacji metod design thinking jest związane z wieloma pozytywnymi zmianami. Co daje nam korzystanie z design thinking:

 1. Dostosowywanie projektów za pomocą metody prób i błędów, co często ma miejsce przy testowaniu prototypów pomysłów na prawdziwych klientach, wydaje się być czasochłonne. Jednak w ogólnym rozrachunku zajmuje mniej czasu niż wprowadzenie gotowego projektu i późniejsze wdrażanie zmian.

 2. Za pomocą design thinking zwiększa się ogólny poziom zrozumienia projektu wśród pracowników. Każdy rozumie rolę jaką odgrywa w zespole.

 3. Design thinking gwarantuje dokładne określenie celów biznesowych związanych z bieżącym projektem.

 4. Dzięki design thinking łatwiej jest określić ramy kosztowe danego projektu.

 5. Testowanie produktu na konsumentach zmniejsza ryzyko błędu. 

 6. Brak niezaplanowanych, wymyślonych w ostatniej chwili działań.

 7. Ćwiczenia związane z design thinking i fakt, że podczas ich wdrażania współpracują ze sobą pracownicy z różnych działów, usprawnia komunikację w firmie.

 8. Za pomocą materiałów zgromadzonych podczas ćwiczeń (notatki, tablice, rysunki i schematy) łatwo wprowadzić nowe osoby do projektu i pomóc im zrozumieć najważniejsze aspekty.

 9. Na wczesnym etapie projektu wiadomo, czy dany produkt faktycznie odpowiada na potrzeby grupy docelowej. W ten sposób minimalizujemy ryzyko inwestowania środków i czasu w produkt, który i tak zostałby w przyszłości wycofany. Takie anulowanie danego projektu, przy którym pracowało wielu członków zespołu bardzo negatywnie wpływa na motywację do dalszej pracy i rozwoju.

Wprowadź design thinking w Twojej organizacji!

czym jest design thinking - co się przyda

Wiesz już czym jest design thinking i zastanawiasz się w jaki sposób wprowadzić działania związane z tym podejściem w Twojej organizacji? Nic prostszego! Po prostu zacznij. Niezależnie od tego, kto w firmie decyduje o procesie produkcji, zacznij od siebie. Pracuj nad projektem w duchu design thinking, poświęć trochę więcej czasu na projektowanie i testy.

W Twoich codziennych działaniach tak naprawdę nie zmieni się na tyle dużo, żeby przejmować się oficjalnym wprowadzeniem przesłanek design thinking w Twoim miejscu pracy. Co prawda wstrzymujesz działania produkcyjne na pewien okres i skupiasz się na rozwiązaniach, planowaniu i testach, jednak w ogólnym rozrachunku czas poświęcony na dany projekt obniży się.  W ten sposób udowodnisz, że działania te mają znaczenie i przekonasz współpracowników do wykorzystywania metod design thinking w codziennym projektowaniu rozwiązań dla firmy. 

Jak przekonać swoich współpracowników

Największą przeszkodą we wprowadzeniu design thinking w Twoim  miejscu pracy będą współpracownicy. Nie od dziś wiadomo, że ludzie lubią wygodę i nie są zadowoleni ze zmian, szczególnie tych które sprawiają, że pozornie mają na głowie więcej pracy. Nawet jeżeli obecne metody są nieefektywne, a wprowadzenie zmian mogłoby przynieść same korzyści, to pracownicy przyzwyczaili się do procesu jaki przebiega na co dzień. Jak więc przekonać swój zespół do wdrożenia design thinking? Przede wszystkim wyjaśnij im czym jest design thinking. Jak tego dokonać?

 1. Znajdź pracowników w konkretnych działach, którzy mają wpływa na innych i są otwarci na nowe pomysły.

 2. Spotkaj się z każdym z tych pracowników osobno i wyjaśnij co chcesz osiągnąć, czym jest design thinking i dlaczego potrzebujesz ich zaangażowania.

 3. Dowiedz się, czego najbardziej nie lubią w obecnym procesie produkcyjnym. Podejdź do każdej z tych osób indywidualnie!

 4. Wyjaśnij w jaki sposób wdrożenie metod design thinking pomoże w redukcji ich problemu.


Podczas spotkań z pracownikami Twoim głównym zadaniem jest sprzedanie pomysłu wprowadzenia design thinking w Twojej firmie.

Pamiętaj, że namówienie współpracowników do wykorzystania podejścia design thinking to dopiero połowa sukcesu. Nawet jeżeli wszyscy w Twojej organizacji wiedzą już czym jest design thinking i co za sobą niesie, wciąż musisz udowodnić, że taki sposób pracy przynosi korzyści firmie. Podczas spotkań i w kolejnych etapach design thinking rób notatki, zapisuj wszystkie małe sukcesy i śledź powstawanie projektu krok po kroku. Zbieraj materiały, które po zakończeniu procesu pomogą Ci zaprezentować projekt w każdej fazie powstawania od szkicu do gotowego produktu. Nie zapomnij o feedbacku ze strony prawdziwych użytkowników, dzięki któremu możesz udowodnić jak opinia klientów wpływa na powstawanie produktu i zaimplementowane zmiany na etapie testowania i prototypów.

Znajdź odpowiednią przestrzeń

Skoro wiesz już czym jest design thinking to łatwo sobe wyobrazić, że spotkania związane z myśleniem projektowym wymagają wielu rekwizytów. Podczas takich spotkań na pewno przydadzą się kolorowe flamastry, karteczki samoprzylepne, tablice i sporo miejsca. Zalecamy znaleźć w miejscu pracy przestrzeń, w której wszystkie te rzeczy będą mogły pozostać w nienaruszonej formie. Być może planując proces będziecie przyklejać na tablicy karteczki z różnymi pomysłami i informacjami. Dużym problemem byłoby uprzątnięcie wszystkiego i ponowne rozstawienie następnego dnia. Warto postarać się, aby przestrzeń ta znajdowała się w inny miejscu niż rzeczy związane z codzienną pracą osób w zespole. W ten sposób minimalizujemy styczność z punktami gromadzenia zadań i switchtasking.

Etapy design thinking:

Aby dokładnie zrozumieć czym jest design thinking i zaimplementować jego przesłanki w firmie, w której pracujesz, należy przyjrzeć się poszczególnym etapom, które towarzyszą myśleniu projektowemu.

czym jest design thinking - etapy

Etap 1.
Znajdź problem konsumenta  i jego przyczynę

Obserwuj klientów podczas czynności, rozmawiaj z nimi o ich doświadczeniach, analizuj ich działania. Zamiast domyślać się co może sprawiać trudność klientom, zapytaj ich o to! Przykładowo zauważyłeś spadek konwersji od czasu wprowadzenia kilku zmian na stronie. Nie próbuj w ciemno zgadywać, co jest powodem spadku, a postaraj się wyciągnąć wnioski z zachowań użytkowników na stronie lub po prostu zapytaj za pomocą ankiety/newslettera, czy któreś zmiany utrudniają zakupy. Problemy te i ich rozwiązania warto uznać za cele, które nowy projekt powinien osiągnąć.


Kiedy dostajesz feedback od klienta, daje Ci on rozwiązanie, a nie problem!

Pamiętaj, że warto zaangażować cały zespół związany z projektem do obserwacji użytkowników. Po zakończeniu analizy należy zebrać wszystkie obserwacje razem. Jak to zrobić? Tworząc swego rodzaju kreatywną mapę doświadczenia klienta, która prezentuje jak dany proces wygląda obecnie.

Mapa doświadczenia klienta – jak wygląda proces tworzenia?

 1. Każdy pracownik zapisuje swoje obserwacje na karteczkach samoprzylepnych, po jednym wniosku, pomyśle, czy ciekawostce na karteczkę.

 2. Przyklejcie gotowe karteczki do ściany i pogrupujcie w tematyczne zbiory. Po lewej stronie ściany powinny znaleźć się elementy związane z początkiem danego procesu, a po prawej te związane z końcem.

 3. Nazwij i podpisz mniejsze procesy i czynności. Używaj różnokolorowych karteczek w zależności od tego, czy są obserwacją, podpisem tematu zbioru, czy nazwą całego procesu

Określenie kluczowych problemów

Mając przed sobą zwizualizowany proces w obecnej jego formie, należy określić kluczowe punkty, w których występują trudności. Najprostszym sposobem jest wręczenie każdemu z członków zespołu czerwonego flamastra. Niech każdy wybierze 5 kluczowych według niego miejsc reprezentowanych za pomocą karteczki samoprzylepnej i namaluje na nich kropkę. Karteczki z największą liczbą kropek są z wysokim prawdopodobieństwem najbardziej kluczowe. Możesz też użyć kolorowych naklejek lub innego substytutu oznaczania.

Przekształcanie problemów w cele

Każdy problem może zostać z łatwością przekształcony w realny do spełnienia cel. Często kilka problemów można połączyć w jeden cel, który można osiągnąć poprzez odpowiednio dobrane rozwiązanie. Zastanów się w jaki sposób ubrać w słowa dany cel jednak pamiętaj o zasadzie SMART! Ponadto staraj się podkreślać cele za pomocą osiągalnych wartości liczbowych.

Etap 2.
Wraz z zespołem wykreuj jak najwięcej pomysłów

Design thinking zachęca do kreowaniu wielu różnych rozwiązań, które podobnie jak podczas burzy mózgów prowadzą do jeszcze lepszych pomysłów. W design thinking stawia się przede wszystkim na kreatywność, więc poza standardowymi metodami generowania pomysłów używa się różnych form przypominających zabawy. Każdy może być kreatywny! Czasami pracownicy potrzebują jedynie pewnego rodzaju zachęty i odpowiedniego środowiska wokół. Od czego zacząć proces generacji pomysłów?

Stwórz tzw. persony, czyli odzwierciedlenia zachowań klientów

Przede wszystkim zobrazuj razem z zespołem dla kogo chcecie dokonać zmian lub stworzyć nowy produkt. Jeżeli nie wiesz jak stworzyć podstawową personę, wzoruj się na Twoich użytkownikach. Możesz też sprawdzić jak przebiega proces kreacji Buyer Persony i zaczerpnąć z niego wiedzę.

Nie decyduj się na pierwszy pomysł jaki wypracuje zespół

Biorąc pod uwagę to czym jest design thinking i jakie są jego cechy charakterystyczne wiesz już, że podczas spotkania na pewno zostanie wykreowanych wiele ciekawych rozwiązań. Pierwszy pomysł nie zawsze jest najlepszy, szczególnie w przypadku zadań typu burza mózgów. Każde kolejne rozwiązanie generuje następne, biorąc pod uwagę coraz więcej zmiennych. Podczas spotkania poświęconego design thinking warto dać każdemu chwilę do namysłu i spisania własnych pomysłów na kartce, a następnie przeprowadzić krótkie prezentacje tych pomysłów.

Niektóre z rozwiązań mogą być dziwne i zwariowane, jednak nawet takie, które nie mają realnych szans sprawdzić się w rzeczywistej sytuacji mogą natchnąć innych na kolejne, bardziej optymalne rozwiązania. Kolejnym krokiem jest następna runda generowania pomysłów, tym razem w małych grupach, biorąc pod uwagę poprzednie rozwiązania. Dzięki indywidualnej części ćwiczenia minimalizujemy ryzyko przejęcia konwersacji przez jedną, dominującą osobę. Wszystkie pomysły przyczep do ściany, obok mapy doświadczenia klientów.

Stwórz scenariusze, aby sprawdzić jak dane rozwiązanie sprawdzi się w rzeczywistości

W kilkuosobowych grupach zbierzcie najlepsze pomysły i zastanówcie się nad realnymi rozwiązaniami. Najlepszym pomysłem jest wykreowanie scenariuszy z rozpisanymi etapami, które odpowiadają kolejnym krokom opisanych wcześniej person. Zalecamy użycie karteczek samoprzylepnych, ponieważ w ten sposób kroki są łatwo modyfikowalne. Każdy członek zespołu może dodać coś przed lub po danym krokiem. W tym ćwiczeniu ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko idealnie przeprowadzone procesy, ale także błędy na jakie dany konsument może natrafić na swojej ścieżce. Podczas tworzenia scenariusza nie przejmuj się technicznymi aspektami projektu, na tym etapie nie mają one dużego znaczenia. Zalecamy za to użycie odrobiny wyobraźni! Każdy krok scenariusza można zaprezentować w formie grafik i rysunków, które lepiej przemawiają do wyobraźni!

Etap 3.
Testuj pomysły za pomocą prototypów

Na tym etapie mamy już wiele ciekawych i innowacyjnych pomysłów na polepszenie doświadczenia klientów. Dzięki scenariuszom odrzuciliśmy też te, które z pewnych względów okazały się niewystarczające. Jednak skąd wiedzieć, które z pozostałych faktycznie sprawdzą się w naszym przypadku? Czy ten jeden wybrany jest najlepszą możliwą opcją?

W design thinking często korzysta się z prototypów, aby przekonać się, czy dany projekt pokrywa wszystkie ważne płaszczyzny. Rozwiązania testuje się na prawdziwych konsumentach, dzięki czemu wyniki są wiarygodne. Taki prototyp musi wyglądać na wczesną fazę projektu, wtedy konsumenci chętniej dzielą się obserwacjami i własnymi pomysłami na ulepszenie, ponieważ widzą, że wciąż jesteś otwarty na zmiany.

Chociaż czasami wysłuchiwanie feedbacku może być bolesne, to pamiętaj, że na tym etapie wciąż masz czas na zmiany i ulepszenia. Co by było gdybyś usłyszał niepochlebne opinie już po wprowadzeniu gotowego rozwiązania, poświęcając czas i środki finansowe? Wspólnie przejdziemy przez proces budowania prototypów i ich testowania na użytkownikach.

Zbuduj prototyp z papieru

Ta opcja sprawdza się idealnie jeżeli projektujesz stronę internetową, zakładkę, czy aplikację. Po prostu odtwórz jej wygląd na papierze, zaznaczając wszystkie klikalne elementy. W przypadku innych produktów często stworzenie uproszczonego modelu z papieru także jest możliwe. Postaw na kreację i stwórz niesamowity projekt łatwy do testowania!

Udostępnij prototyp klientom – test użyteczności

Znajdź pięciu chętnych użytkowników, na których przeprowadzisz test użyteczności – jeden po drugim. Zaprojektuj zadanie związane z prototypem, które uczestnik musi wykonać. Obserwuj co robi i słuchaj co mówi. Pamiętaj, że w trakcie ćwiczenia nie możesz pomagać użytkownikom, ani pokazywać im kolejnych elementów przed ich wyborem czynności.

Wdróż zmiany wynikające z feedbacku

W poprzednim kroku udało Ci się zebrać feedback na temat działania wypracowanego rozwiązania. Zapewne pojawiły się nieścisłości, czy inne problemy. Na tym etapie należy zdecydować, czy rozpocząć cały cykl od nowa, ponieważ rozwiązanie nie było jednak najlepszym możliwym, czy wystarczy wprowadzić odpowiednie poprawki, aby stało się w pełni funkcjonalne.

czym jest design thinking - cykl

Etap 4.
Zaplanuj wdrażanie projektu

Mając pomysł i jego projekt czas zaplanować kolejne kroki. Co musi zostać zrobione, aby efektywnie i w jak najkrótszym czasie wprowadzić plan w życie. Dzięki zaangażowaniu pracowników z różnych działów projekt ma dużo większe szanse powodzenia. Co więcej dzięki wprowadzeniu ich do projektu już na etapie jego kreacji problem braku zaangażowania przestaje istnieć. Cały zespół ciężko pracował, aby otrzymać dane rozwiązanie i każdemu zależy na wprowadzeniu go na rynek. Na tym etapie zaplanuj nad czym dokładnie każdy dział ma pracować i w jakiej kolejności, aby efektywnie wykorzystać potencjał rynkowy.

Wykorzystaj Story Mapping

Story Map to wizualna reprezentacja produktu mieszcząca się na jednej stronie (w naszym przypadku ścianie 😉 ). Jednocześnie pokrywa jego ogólne, najważniejsze aspekty oraz szczegółowe cechy charakterystyczne, które są niezbędne do osiągnięcia postawionych wcześniej celów. Jest to narzędzie, które pomaga całemu zespołowi nadążyć za projektem.

Jak stworzyć story map?
 1. Wypisz na karteczkach samoprzylepnych wszystkie czynności zawarte na mapie doświadczeń klienta i przyklej je w górnej części ściany.

 2. Stwórz karteczkę dla każdej części prototypu, która jest istotna i przyklej je w grupach pod odpowiednimi karteczkami z czynnościami.

 3. Na kolejnych karteczkach wypisz cechy, które Twój produkt musi mieć, aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby wynikające z czynności i prototypów. Przyklej karteczki pod odpowiednimi z poprzedniego kroku.

 4. Spójrz na mapę w całości i zlokalizuj luki, miejsca, które mogą sprawić techniczne problemy w implementacji i oznacz je innym kolorem karteczek.

 5. Podziel mapę na trzy poziome części i ustaw karteczki od tych, które są najważniejsze do zrobienia, ze względu na użyteczność dla konsumentów. W górnej części przyklej te, które są krytyczne do wykonania projektu. Środkowa część przeznaczona jest na cechy, które chcemy osiągnąć szybko, ale nie są priorytetowe. Dolna część to pozostałe czynności, które mogą zaczekać na swoją kolej. Wprowadzenie górnej części w życie sprawi, że powstanie produkt o minimalnej wartości, ale będzie on w pełni użyteczny. Jest to dobry moment na przetestowanie działania na kolejnych klientach.

Wiesz już czym jest design thinking. Na pewno nie można go nazwać magicznym zjawiskiem, które samo wytwarza rozwiązania 🙂 Wymaga od pracowników poświęcenia, zaangażowania i mnóstwo energii na generowanie pomysłów i research. Jednak wszystko to w ogólnym rozrachunku sprawia, że każdy dział w firmie pracuje sprawniej i efektywniej. Przetestuj metody design thinking w swojej firmie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *